Skip to content

ANIMATION & GRAPHIC BUILDERS цртање и графичка обработка обработка на фотографии и видео материјали

ЗА ДЕЦА 10+

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

За секое дете кое сака да се стекне со знаење за:
⦿ обработка на видео материјали со аудио, видео и графички ефекти и да работи со: Adobe Premiere Pro,

⦿ изработка на креативи решенија и идеи за веб-страници, принтани материјали,
флаери, постери, билборди, векторски логоа и да работи со Adobe Illustrator,

⦿ фотографии и нивно едитирање и да работи со Adobe Photoshop.

Учиме преку 3 Модули:

ANIMATION BUILDERS® обработка на видео материјали

GRAPHIC BUILDERS® цртање и графичка обработка

GRAPHIC BUILDERS® обработка на фотографии

За програмата

12 часа

Eднаш неделно

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

virtual

Што е виртуелна настава?

Lego® Education кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери