Skip to content
lego-education

BRICQ MOTION ROBOT BUILDERS

ЗА ДЕЦА 6+

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

cert

Краток преглед на наставната програма:

LEGO® Education BricQ Motion на учениците им овозможува да се стекнат со знаење од областа на STEAM преку експериментирање со сили, движење, интеракции во контекст на спортот, изнаоѓање на решенија за дизајн и функционалност. Учениците го применуваат стекнатото знаење и истражуваат за да обезбедат доказ за промената на движењето на објектот врз основа на неговата сила и маса.
При дизајнирање, користат Њутнови закони и развиваат решенија.
BricQ Motion обезбедува практично искуство од учење кое предизвикува „аха“моменти, додека се користат LEGO® коцките..

За програмата

Хибридна настава
(прочитај повеќе)

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

7 недели

Eднаш неделно

45 - 60 минути

Сертифицирани

наставници

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА LEGO® Education:

Пристапот кон учењето се базира на „4С“ концептот преку кој учениците се стекнуваат со ново знаење додека експериментираат и истражуваат. Учениците се поттикнуваат на самодоверба, се охрабруваат да соработуваат и секогаш се водени и помагани од својот наставник.

„4С“ концепт:
⦿ Поврзи (Connect): Темата или задачата е зададен предизвик, овозможувајќи им на учениците да прашуваат прашања и да се надоврзат кон нивното постоечко знаење.
⦿ Конструирај (Construct): Секоја задача вклучува активност на градење.
⦿ Размисли (Contemplate): Учениците го согледуваат наученото и споделуваат знаење едни со други.
⦿ Продолжи (Continue): Секоја задача завршува со нова задача која се надоврзува на она што е научено, одржувајќи ги учениците мотивирани и љубопитни.

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Вашето дете добива LEGO® Education роботски сет кој ние Ви го даваме без да ни го враќате – останува во Ваша сопственост, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност и Математика (STEАM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери