Skip to content

GAME BUILDERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 9 ДО 16 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учиме да создаваме видеоигри и анимирани приказни кои вклучуваат мултимедијални и мултисензорни содржини во платформа и 3D симулациско окружување целосно базирана на икони која е разбирлива за сите деца. Учениците во процесот на учење користат визуелни елементи, скрипти и
пејзажи, истовремено развивајќи ја креативноста, алгоритамското размислување и поттикнувајќи ја способноста за раскажување на приказни (storytelling).

За програмата

Еден семестар

14 недели

Eднаш неделно

60 -90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери