Skip to content

WE ARE HIRING

If you are growth mindset, if you share our values and goals, take pride in your work ethic and consistent performance, we are perfect match for each other and we are right place for you to join our never – ending journey in education innovation.

We encourage everyone to apply and grow with us. Even if you may not tick all the boxes of the requirements, we are happy to hear about the value you can add to the team. We are all learners!

We are looking forward to your application!

Доколку се гледате себе како личност која сака:

⦿ Да придонесе со своето знаење, способности и вештини
⦿ Да го збогати своето знаење и професионално искуство во областа на едукативни активности и настани, работа со интернационални образовни лиценци наменета за деца, млади и возрасни
⦿ Да комуницира, организира состаноци и настани, воспоставува соработници во заедницата
⦿ Да напредува и да допринесува кон заедничкиот успех

Jа разбирате и живеете нашата мисија, се пронаоѓате во целост или делумно со описот и енергијата на нашиот тим кој поседува:

⦿ Тимски дух и самоиницијативност, позитивно расположение, проактивен и амбициозен карактер, комуникативност и креативност
⦿ Мотивираност, посветеност, професионализам, ентузијазам и транспарентност за работа со луѓе а особено со деца, родители, наставници

Располагате во целост или делумно со:

⦿ Теоретско и практично знаење од областа на: наука, технологија, инженерство, математика, програмирање и роботика.
⦿ Знаење и искуство од областа на маркетинг, односи со јавност и органирање на настани.
⦿ Одлично познавање на дигитални и комуникациски алатки, работа со компјутери.
⦿ Познавање на Англиски, Албански јазик или било кој друг јазик се смета за дополнителна предност.
⦿ Искуство со работа во невладин или образовен сектор.
⦿ Искуство и вештини за работа со деца од 6 години и нагоре.