Skip to content

PYTHON BUILDERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 11 ДО 16 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учиме да програмираме во Python програмски јазик, креираме сопствени игри и правиме вистински проекти со употреба на функции и циклуси, работа со низи, услови и начини на споредба. Се запознаваме со логичкото поврзување помеѓу програмерот и начинот на кој остварува комуникација со компјутерот, ја разбираме поврзаноста помеѓу кодот на зборовите, зададените команди и компјутерската програма. Учиме за синтакса на уште еден програмски јазик и правиме целосна споредба и увид во разликите со сите останати.

 

За програмата

ГОДИШНА ПРОГРАМА
(основно и напредно ниво)

Прв семестар 14 недели

Втор семестар 16 недели

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

virtual

Што е виртуелна настава?

Lego® Education кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње

 


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери