Skip to content

MUSIC PROGRAMMING BUILDERS

ЗА ДЕЦА 7+

Краток преглед на наставната програма:

Вашето дете е љубопитно, креативно, има идеи и сака да се стекне со знаење за да ја визуелизира својата мисла, гласно да ја комуницира и да ја пласира на светот, да научи да програмира како да свири без употреба на инструмент.

Вредности и вештини:

⦿ Учење преку пример
⦿ Компјутерско размислување
⦿ 
Вештини за решавање на проблеми
⦿ 
Математика низ забава
⦿ 
Креативност
⦿ 
Упорност
⦿ 
Логично размислување
⦿ 
Комуникациски вештини
⦿ 
Структурирано размислување

Ајнштајн ја имаше музиката како движечка сила за креирање на Теоријата на релативноста, тој работеше интуитивно, логично се изразуваше преку слики и чувства а музиката придонесе да ја стимулира не само секојдневната креативност, туку и креативноста на генијално ниво.

Ако она што се гледа и доживува е прикажано на јазикот на логиката, тогаш тоа е наука. Ако се комуницира преку форми чии конструкции не се достапни за свесниот ум, но се препознаваат интуитивно, тогаш тоа е уметност. Големите научници биле и уметници“

⦿ Свирењето на инструмент ја зголемува самодовербата и ја подобрува меморијата

⦿ Свирењето инструмент ве прави попаметни затоа што процесот го стимулира мозокот, ги подобрува фукнциите како меморија и вештини за апстрактно расудување кои се од суштинско значење за математиката и науката

⦿ Подобрување на социјалниот живот преку поврзување со различни типови на луѓе што допринесува кон креирање на лидерски и тимски вештини и способности како и реално прикажување на наградата од работа со други

⦿ Допринесува за намалување на стрес

⦿ Музиката има уникатен ефект на нашите емоции особено спората класична мелодија

⦿ Свирењето на инструмент дава чувство на постигнување, самодоверба, трпение и среќа

⦿ Додека свириме инструмент, ги користиме двете страни на мозокот што придонесува кон зајакнување на моќта на меморијата

⦿ Музиката придонесува кон подобрување на способноста за управување со време и дисциплината

За програмата

Еден месец

4 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Квалификувани

наставници

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА

Ајнштајн ја имаше музиката како движечка сила за креирање на Теоријата на релативноста, тој работеше интуитивно, логично се изразуваше преку слики и чувства а музиката придонесе да ја стимулира не само секојдневната креативност, туку и креативноста на генијално ниво.

Ако она што се гледа и доживува е прикажано на јазикот на логиката, тогаш тоа е наука. Ако се комуницира преку форми чии конструкции не се достапни за свесниот ум, но се препознаваат интуитивно, тогаш тоа е уметност. Големите научници биле и уметници“

Овозможете му на Вашето дете да учествува во креирање на иднината, да биде дел од процесот на придвижување на човештвото напред и да се стекне со најкомпетентните вештини на 21 век.

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери