Skip to content

WEBSITE BUILDERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 11 ДО 16 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учиме да креираме сопствена веб – страница со помош на HTML и CSS
програмски јазици. Учениците го збогатуваат своето знаење за анимации, како да прават поделба на содржина од документот, презентација на податоците и можни начини на нивното претставување, како се објавуваат, која е улогата на IP, LAN, URL и многу повеќе.

За програмата

Прв семестар

14 недели

Eднаш неделно

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри
⦿ Креирање на веб-страница
⦿ Програмирање во C++
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи
⦿ Програмирање во HTML, ⦿ Програмирање во CSS


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери