Skip to content
pro[1]

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ВРАБОТЕНИ И КОМПАНИИ

Вредности и вештини:

⦿Унапредување на комуникациски вештини
⦿Управување со време
⦿ Подобрување на формална и неформална комуникација
⦿ Презентациски вештини
⦿Вештини за донесување на одлуки
⦿Вештини за решавање на проблеми
⦿Менаџмент вештини
⦿Креативност и иновација
⦿Обезбедување на одговорност, квалитет и квантитет
⦿Решавање на конфликти
⦿Лидерство
⦿Тимски дух

Краток преглед на програма:

Програмата за вработени и компании е најефикасен начин за оспособување на лицата со личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети и капацитетите на другите, развивање на работните и комуникациски вештини со другите, поврзување со тимот, спознавање на тимот и развивање на позитивна атмосфера.

Вработените и нивните индивидуални вештини го сочинуваат колективниот потенцијал на една компанија. Затоа, инвестирањето во нив е клучно за подобрување на секојдневните процеси и обезбедување на успешна иднина за претпријатието.

Овозможете им на Вашите вработени да се стекнат со уникатнo искуство за возрасни преку креирање на модели со LEGO коцки а со помош на нашите специјално обучени едукатори кои дружењето меѓу вработените можат да го направат незаборавно, за време на работата или како после работна активност. Сите потребни материјали за конструкцијата и изведување на активноста се наша грижа а се наменети за компании од различна големина и дејност.

ГАЛЕРИЈА

fizicka

Што е настава со физичко присуство?

Согласно моменталната состојба со Ковид-19 и протоколите за заштита на населението, за спроведување на програмата со физичко присуство, дополнително се договараме.


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери