Skip to content
Home » Robotics

Robotics

MUSIC PROGRAMMING BUILDERS

ЗА ДЕЦА 7+

Краток преглед на наставната програма:

Вашето дете е љубопитно, креативно, има идеи и сака да се стекне со знаење за да ја визуелизира својата мисла, гласно да ја комуницира и да ја пласира на светот, да научи да програмира како да свири без употреба на инструмент.

Вредности и вештини:

⦿ Учење преку пример
⦿ Компјутерско размислување
⦿ 
Вештини за решавање на проблеми
⦿ 
Математика низ забава
⦿ 
Креативност
⦿ 
Упорност
⦿ 
Логично размислување
⦿ 
Комуникациски вештини
⦿ 
Структурирано размислување

Ајнштајн ја имаше музиката како движечка сила за креирање на Теоријата на релативноста, тој работеше интуитивно, логично се изразуваше преку слики и чувства а музиката придонесе да ја стимулира не само секојдневната креативност, туку и креативноста на генијално ниво.

Ако она што се гледа и доживува е прикажано на јазикот на логиката, тогаш тоа е наука. Ако се комуницира преку форми чии конструкции не се достапни за свесниот ум, но се препознаваат интуитивно, тогаш тоа е уметност. Големите научници биле и уметници“

⦿ Свирењето на инструмент ја зголемува самодовербата и ја подобрува меморијата

⦿ Свирењето инструмент ве прави попаметни затоа што процесот го стимулира мозокот, ги подобрува фукнциите како меморија и вештини за апстрактно расудување кои се од суштинско значење за математиката и науката

⦿ Подобрување на социјалниот живот преку поврзување со различни типови на луѓе што допринесува кон креирање на лидерски и тимски вештини и способности како и реално прикажување на наградата од работа со други

⦿ Допринесува за намалување на стрес

⦿ Музиката има уникатен ефект на нашите емоции особено спората класична мелодија

⦿ Свирењето на инструмент дава чувство на постигнување, самодоверба, трпение и среќа

⦿ Додека свириме инструмент, ги користиме двете страни на мозокот што придонесува кон зајакнување на моќта на меморијата

⦿ Музиката придонесува кон подобрување на способноста за управување со време и дисциплината

За програмата

Еден месец

4 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Квалификувани

наставници

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА

Ајнштајн ја имаше музиката како движечка сила за креирање на Теоријата на релативноста, тој работеше интуитивно, логично се изразуваше преку слики и чувства а музиката придонесе да ја стимулира не само секојдневната креативност, туку и креативноста на генијално ниво.

Ако она што се гледа и доживува е прикажано на јазикот на логиката, тогаш тоа е наука. Ако се комуницира преку форми чии конструкции не се достапни за свесниот ум, но се препознаваат интуитивно, тогаш тоа е уметност. Големите научници биле и уметници“

Овозможете му на Вашето дете да учествува во креирање на иднината, да биде дел од процесот на придвижување на човештвото напред и да се стекне со најкомпетентните вештини на 21 век.

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

PYTHON BUILDERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 11 ДО 16 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учиме да програмираме во Python програмски јазик, креираме сопствени игри и правиме вистински проекти со употреба на функции и циклуси, работа со низи, услови и начини на споредба. Се запознаваме со логичкото поврзување помеѓу програмерот и начинот на кој остварува комуникација со компјутерот, ја разбираме поврзаноста помеѓу кодот на зборовите, зададените команди и компјутерската програма. Учиме за синтакса на уште еден програмски јазик и правиме целосна споредба и увид во разликите со сите останати.

 

За програмата

ГОДИШНА ПРОГРАМА
(основно и напредно ниво)

Прв семестар 14 недели

Втор семестар 16 недели

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

virtual

Што е виртуелна настава?

Lego® Education кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње

 


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

ANIMATION & GRAPHIC BUILDERS цртање и графичка обработка обработка на фотографии и видео материјали

ЗА ДЕЦА 10+

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

За секое дете кое сака да се стекне со знаење за:
⦿ обработка на видео материјали со аудио, видео и графички ефекти и да работи со: Adobe Premiere Pro,

⦿ изработка на креативи решенија и идеи за веб-страници, принтани материјали,
флаери, постери, билборди, векторски логоа и да работи со Adobe Illustrator,

⦿ фотографии и нивно едитирање и да работи со Adobe Photoshop.

Учиме преку 3 Модули:

ANIMATION BUILDERS® обработка на видео материјали

GRAPHIC BUILDERS® цртање и графичка обработка

GRAPHIC BUILDERS® обработка на фотографии

За програмата

12 часа

Eднаш неделно

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

virtual

Што е виртуелна настава?

Lego® Education кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

GAME BUILDERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 9 ДО 16 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учиме да создаваме видеоигри и анимирани приказни кои вклучуваат мултимедијални и мултисензорни содржини во платформа и 3D симулациско окружување целосно базирана на икони која е разбирлива за сите деца. Учениците во процесот на учење користат визуелни елементи, скрипти и
пејзажи, истовремено развивајќи ја креативноста, алгоритамското размислување и поттикнувајќи ја способноста за раскажување на приказни (storytelling).

За програмата

Еден семестар

14 недели

Eднаш неделно

60 -90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

WEBSITE BUILDERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 11 ДО 16 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учиме да креираме сопствена веб – страница со помош на HTML и CSS
програмски јазици. Учениците го збогатуваат своето знаење за анимации, како да прават поделба на содржина од документот, презентација на податоците и можни начини на нивното претставување, како се објавуваат, која е улогата на IP, LAN, URL и многу повеќе.

За програмата

Прв семестар

14 недели

Eднаш неделно

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри
⦿ Креирање на веб-страница
⦿ Програмирање во C++
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи
⦿ Програмирање во HTML, ⦿ Програмирање во CSS


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 11 ДО 18 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

С++ е еден од најпопуларните програмски јазици што некогаш биле создадени, со широка употреба насекаде околу нас. Учениците се стекнуваат со знаење за развојната околина, синтакса и семантика, учат за основните и напредните техники за програмирање а неговата употреба опфаќа системски и апликациони софтвери, клиент апликации и софтвери за забава како што се видеоигрите.

 

За програмата

Еден семестар

14 недели

Eднаш неделно

60 - 90 минути

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈA

virtual

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри
⦿ Програмирање во C++


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

lego-education

ROBOTIS & EV3 Mindstorms

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 10 ДО 16 ГОДИНИ

наставата се одвива на: македонски, албански, турски и англиски

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

cert

Краток преглед на наставната програма:

Учиме програмски јазици и програмираме роботи во ексклузивна програма со иновативен пристап и предизвици од светот на роботиката и EV3 Mindstorms технологијата. Сензорите од главната кутија им овозможуваат на учениците да гледаат на ист начин како и нивниот робот, да развијат алгоритамско размислување и да размислуваат од аспект на решавање на проблеми.

Наставната програма, едукативните алатки, знаењето со кое се стекнуваат и резултатите кои ги постигнуваат во програмирањето, компјутерското размислување и математика, поддржани се од Carnegie Mellon Robotics Academy’s.

За програмата

ГОДИШНА ПРОГРАМА
(основно и напредно ниво)

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 90 минути

Сертифицирани

наставници

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА
LEGO® Education:

Пристапот кон учењето се базира на „4С“ концептот преку кој учениците се стекнуваат со ново знаење додека експериментираат и истражуваат. Учениците се поттикнуваат на самодоверба, се охрабруваат да соработуваат и секогаш се водени и помагани од својот наставник.

„4С“ концепт:
⦿ Поврзи (Connect): Темата или задачата е зададен предизвик, овозможувајќи им на учениците да прашуваат прашања и да се надоврзат кон нивното постоечко знаење.
⦿ Конструирај (Construct): Секоја задача вклучува активност на градење.
⦿ Размисли (Contemplate): Учениците го согледуваат наученото и споделуваат знаење едни со други.
⦿ Продолжи (Continue): Секоја задача завршува со нова задача која се надоврзува на она што е научено, одржувајќи ги учениците мотивирани и љубопитни.

ГАЛЕРИЈA

hibrid-i

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

PROGRAMMING BUILDERS

ЗА ДЕЦА ОД 8 ДО 12 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Учениците креираат игри, анимации, мобилни апликации и веб страници а истовремено се стекнуваат со знаење за основните принципи на програмирањето, развиваат креативност и интерес кон анализа на предизвиците од аспект на решавање на проблеми.

Алгоритамското размислување наоѓа место и во секојдневниот живот, учејќи не да бидеме трпеливи и да не се откажуваме доколку најдеме грешка во процесот на решавање одреден предизвик, решавајќи го на што е можно поефикасен начин.
Учиме програмски јазици и креираме сопствени игри, правиме вистински проекти и ги јакнеме самодовебата, знаењето и вредноста како наши супер моќи.

За програмата

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Квалификувани

наставници

2 модулa:

Вовед во програмирањe

Basic

Високо ниво на програмирање

Master

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е виртуелна настава?

Се што е потребно е добра интернет конекција, компјутер и тивко место за работа.

Сите потребни програмски инсталации ги добивате од нас, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

lego-education

SPIKE PRIME PROGRAMMING ROBOT BUILDERS

ЗА ДЕЦА 11+

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

cert

Краток преглед на наставната програма:

SPIKE™ Prime овозможува на учениците да размислуваат критички, да анализираат податоци и да создаваат прототип решенија за сложени проблеми од реалниот свет, да се стекнат со самодоверба преку успех од завршена работа и да го збогатат своето знаење со вештините на 21 век кои се од клучно значење на нивниот иден успех.
Во светот кој постојано се менува, програмирањето со LEGO® Education SPIKE ™ Prime ги подготвува денешните ученици за работа во идните професии кои сеуште не постојат.

За програмата

ГОДИШНА ПРОГРАМА
(основно и напредно ниво)

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Сертифицирани

наставници

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА
LEGO® Education:

Пристапот кон учењето се базира на „4С“ концептот преку кој учениците се стекнуваат со ново знаење додека експериментираат и истражуваат. Учениците се поттикнуваат на самодоверба, се охрабруваат да соработуваат и секогаш се водени и помагани од својот наставник.

„4С“ концепт:
⦿ Поврзи (Connect): Темата или задачата е зададен предизвик, овозможувајќи им на учениците да прашуваат прашања и да се надоврзат кон нивното постоечко знаење.
⦿ Конструирај (Construct): Секоја задача вклучува активност на градење.
⦿ Размисли (Contemplate): Учениците го согледуваат наученото и споделуваат знаење едни со други.
⦿ Продолжи (Continue): Секоја задача завршува со нова задача која се надоврзува на она што е научено, одржувајќи ги учениците мотивирани и љубопитни.

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Lego® Education кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

lego-education

WE DO 2.0 PROGRAMMING ROBOT BUILDERS

ЗА ДЕЦА ОД 7 ДО 10 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Уметност, Математика
⦿ Роботика
⦿ Програмирање
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

cert

Краток преглед на наставната програма:

LEGO® Education WeDo 2.0 е интуитивно практично решение дизајнирано да ја развие љубопитноста и самодовербата при решавање на проблемите од реалниот живот а преку изработка на STEAM проекти. LEGO® коцките, сензорите и моторите им помагаат на учениците да развијат разбирање за апстрактни концепти а WeDo 2.0 ги поттикнува учениците да дефинираат проблеми, да поставуваат прашања и да дизајнираат сопствени решенија, притоа поставувајќи цврсти темели да станат доживотни ученици.

За програмата

ГОДИШНА ПРОГРАМА (основно и напредно)

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Сертифицирани

наставници

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА
LEGO® Education:

Пристапот кон учењето се базира на „4С“ концептот преку кој учениците се стекнуваат со ново знаење додека експериментираат и истражуваат. Учениците се поттикнуваат на самодоверба, се охрабруваат да соработуваат и секогаш се водени и помагани од својот наставник.

„4С“ концепт:
⦿ Поврзи (Connect): Темата или задачата е зададен предизвик, овозможувајќи им на учениците да прашуваат прашања и да се надоврзат кон нивното постоечко знаење.
⦿ Конструирај (Construct): Секоја задача вклучува активност на градење.
⦿ Размисли (Contemplate): Учениците го согледуваат наученото и споделуваат знаење едни со други.
⦿ Продолжи (Continue): Секоја задача завршува со нова задача која се надоврзува на она што е научено, одржувајќи ги учениците мотивирани и љубопитни.

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Lego® Education кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери