Skip to content
Young-Engineers-Build-up[1]

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈ

Вредности и вештини:

⦿ Оддржување и подобрување на меморија
⦿ Оддржување и подобрување на физички и моторни способности
⦿ Оддржување и подобрување на интелектуално и уметничко изразување
⦿ Оддржување и подобрување на самодоверба и креативно размислување,
⦿ Поттикнување позитивното расположение, чувството на припадност и задоволство
⦿ Поттикнување на комуникација
⦿ Оддржување на подвижност на тело
⦿ Поттикнување кон размислување и искажување на сопствени емоции

Краток преглед на наставната програма:

Специјално дизајниран програм на Young Engineers, преку кој со помош на LEGO коцки се овозможува поттикнување на способноста за правилното процесирање, разбирање и интегрирање на сензорната информација, со цел да се создаде подобрена самостојност и учество во секојдневните животни активности, играта и училишните обврски кај децата со попреченост во развојот. Веруваме во инклузивното образование, затоа нудиме и посебни програми кон децата на кои најмногу им е потребно. Со цел да помогнеме, нашите активности се насочени и кон децата со:

⦿ Оштетување на видот,
⦿ Оштетување на слухот,
⦿ Oграничена мобилност,
⦿ Продорни нарушувања во развој (Pervasive development disorders – PDD),
⦿ Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (Attention deficit-hyperactivity disorder – ADHD).

За програмата

Настава со физичко присуство (прочитај повеќе)

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

45 - 60 минути

Сертифицирани

наставници

 4 модули:

Претставување, познавање и искуство

Склопување, креирање и индивидуална игра

Заеднички игри

Соработка и социјализација

ГАЛЕРИЈА

fizicka

Што е настава со физичко присуство?

Согласно моменталната состојба со Ковид-19 и протоколите за заштита на населението, штом добиеме можност за одвивање на програмите со физичко присуство, навремено ќе бидете информирани.


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери